Balustrady drewniane

Czymże jest balustrada? Z włoskiego balustro oznacza o dziwo "kwiat dzikiego granatu", być może właśnie tak wyglądały kiedyś typowe balustrady. W języku mniej kwiecistym jest to ażurowe ogrodzenie schodów, mostów, balkonów itd., znajdujące się na krawędzi obiektu, pełniące zarówno funkcję ozdobną jak i przede wszystkim zabezpieczającą.

Mimo że do zabezpieczenia wystarczy jakakolwiek solidna konstrukcja, to warto wykorzystać również walory dekoracyjne - często właśnie drewniana balustrada jest elementem, który w zasadniczy sposób wpływa na odbiór całości ogrodzonego elementu. Nawet proste schody wykończone elegancką balustradą, przestają być nudne i stają się istotną dekoracją całego obiektu.

Balustrady składają się z tralek (czyli słupków) i poręczy (czyli pochwytu), przymocowanej tralkami do na przykład schodów. Tralki wykonuje się najczęściej z toczonego drewna, betonu, kamienia, metalu itd. Czasem jako wypełnienie między poręczą, a schodami stosowane są tafle hartowanego szkła, czy tworzyw sztucznych. O ile tralki są głównie elementem ozdobnym, o tyle poręcz (oczywiście oprócz wysokości i szerokości stopni schodów) decyduje o wygodzie przemieszczania się między kondygnacjami. Szczególne zastosowanie w przypadku osób starszych lub o ograniczonej sprawności. Ważna jest odpowiednia wysokość montażu, ergonomiczny chwyt i ogólnie wygoda. Na jakość uchwytu wpływ ma głównie przekrój poręczy - okrągłej, prostokątnej, zaokrąglonej ze wcięciem itp. Doświadczenie wskazuje, że najwygodniejsze dla osób dorosłych są poręcze o średnicy w granicach 70mm i przekroju zbliżonym do koła.

Przy pisaniu tekstu oparłem się na informacjach ze strony www.balustrady.drewniane.info.

20.03.2008. 00:28